تور مشهد مقدس

تور مشهد مقدس

ImamReza(A)

تــــــــور مشهد مقدس

زمستان ۹۴

Hotel
زمینی از رامسر
هوایی از رامسر
هوایی از نوشهر
Address
BAHARESTAN 3 *
۲۴۵,۰۰۰
۵۹۵,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
Imam Khomeini 68 ( Service to the shrine)
ایران ۴*
۴۲۵,۰۰۰
۷۷۵,۰۰۰
۶۸۰,۰۰۰
خیابان خسروی
تارا۴*
۵۱۵,۰۰۰
۸۶۵,۰۰۰
۷۷۰,۰۰۰
خیابان شیرازی – بین چهار راه شهدا و میدان شهدا
Miami 3 *
۳۸۰,۰۰۰
۷۳۰,۰۰۰
۶۳۵,۰۰۰
Imam Reza 35
Crown 1 *
۲۶۰,۰۰۰
۶۱۰,۰۰۰
۵۱۵,۰۰۰
Imam Reza 10
Generosity 2 *
۳۰۰,۰۰۰
۶۴۰,۰۰۰
۵۴۵,۰۰۰
Andarzgoo street in front of the al-Jawad
ایران زمین ۳*
۳۹۵,۰۰۰
۷۴۵,۰۰۰
۶۴۶,۰۰۰
Imam Reza 8
عماد ۴*
۳۲۰,۰۰۰
۶۷۰,۰۰۰
۵۷۶,۰۰۰
طبرسی
ایثار۲*
۲۷۰,۰۰۰
۶۱۹,۰۰۰
۵۲۶,۰۰۰
خیابان اخوند خراسانی کوچه آیت اله خامنه ای
Skies 2 *
۲۶۰,۰۰۰
۶۱۰,۰۰۰
۵۱۵,۰۰۰
Tabarsi 10
رضویه ۳*
۵۱۵,۰۰۰
۸۶۵,۰۰۰
۷۷۰,۰۰۰
فلکه آب – جنب درب ورودی بازار رضا
هانی پارس ۳*
۳۰۰,۰۰۰
۶۴۰,۰۰۰
۵۲۵,۰۰۰
سرشور۸ – روبروی باب جواد
گلستان ۳*
۳۰۵,۰۰۰
۶۵۵,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰
میدان عدل خمینی – انتهای خیابان فیاض بخش – سمت چپ
Dream
۲۳۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰
Imam Reza 32
ابشار
۲۱۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
امام رضا ۵ – کوچه مهر افروز
Teenagers East
۲۱۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
امام رضا ۱۶ – بین عنصری ۱۵ و ۱۷
Rainbow
۲۷۰,۰۰۰
۶۲۰,۰۰۰
۵۲۵,۰۰۰
Imam Reza 8
Pavilion
۲۲۵,۰۰۰
۵۷۵,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
امام رضای ۳۵ – نبش چهار راه سوم
ISAN
۲۳۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰
امام رضا۹
First
۲۳۰,۰۰۰
۵۸۰,۰۰۰
۴۸۵,۰۰۰
South side Reza market
Pasargad
۲۳۵,۰۰۰
۵۸۵,۰۰۰
۴۹۰,۰۰۰
Imam Reza 5
Anna
۲۲۵,۰۰۰
۵۷۵,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
Imam Reza 8 – رجب زاده ۱۰
گلستان
۲۱۵,۰۰۰
۵۶۵,۰۰۰
۴۷۰,۰۰۰
Imam Reza 16
Qasrachamms
۲۱۰,۰۰۰
۵۶۰,۰۰۰
۴۶۵,۰۰۰
Imam Reza 8
Samyar
۲۲۵,۰۰۰
۵۷۵,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
بین امام رضا ۲۱ و ۲۳
Thaqalayn
۲۴۵,۰۰۰
۵۹۵,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
Shampoo 12
Sunshine
۲۴۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰
۴۹۵,۰۰۰
Imam Reza 5 - Shampoo 28
Bdralamyn
۲۵۵,۰۰۰
۶۰۵,۰۰۰
۵۱,۰۰۰
شهدا – ابتدای خیابان عبادی
Prvshad
۱۹۵,۰۰۰
۵۴۵,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
Imam Reza 16
T.
۱۹۵,۰۰۰
۵۴۵,۰۰۰
۴۵۰,۰۰۰
Imam Reza 16
Sina
۲۲۵,۰۰۰
۵۷۵,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
Imam Reza 12
Comfort
۲۵۵,۰۰۰
۶۰۵,۰۰۰
۵۱۰,۰۰۰
Tabarsi 10
Kamranye
۲۴۰,۰۰۰
۵۹۰,۰۰۰
۴۹۵,۰۰۰
Imam Reza 8
Tasnim
۲۵۵,۰۰۰
۵۷۵,۰۰۰
۴۸۰,۰۰۰
South side Reza market

Services :

  • بلیط رفت و برگشت ( زمینی اتوبوس اسکانیاهوایی با پرواز آسمان ) – ۳شب اقامت همراه با صبحانه و ناهار و شام

answer

Your email address will not be published.

You can use these tags HTML use: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>