هتل های داخلی

۱۳۹۵-۰۳-۱۲
hotel EIL 00

هتل پارس ائل گلی تبـریـز

هتل پارس ائل گلی تبـریـز (اعتبار ۹۵/۰۶/۳۱)   ردیف نوع اتاق تعرفه نرخ اتحادیه هتلداران (ریال) تعرفه نرخ ویژه آژانس های همکار شرکتها و سازمانها(ریال) […]
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
hotel shaian 00

هتل پارس شایان کیـش

هتل پارس شایان کیـش (اعتبار ۹۵/۰۲/۳۱ ) ردیف نوع اتاق تعرفه نرخ اتحادیه هتلداران (ریال) تعرفه نرخ ویژه آژانس های همکار شرکتها و سازمانها(ریال) ۱ دوتخته […]
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
hotel karvansara 00

هتل پارس کاروانسرای

هتل پارس کاروانسرای آبادان (اعتبار ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ )   ردیف نوع اتاق تعرفه نرخ اتحادیه هتلداران (ریال) تعرفه نرخ ویژه آژانس های همکار شرکتها و سازمانها(ریال) ۱ […]
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
hotel mashhad 00

هتل پارس مشهد مقدس

هتل پارس مشهد مقدس (اعتبار ۹۵/۰۶/۳۱) ردیف نوع اتاق تعرفه نرخ اتحادیه هتلداران (ریال) تعرفه نرخ ویژه آژانس های همکار شرکتها و سازمانها(ریال) ۱ ۲ خوابه (نرخ […]